تاریخ درج عکس : 21/04/1385
مازندران - نور - چمستان - منطقه زیبا و توریستی لاویج ( آب گرم معدنی )


هرگونه استفاده از عکس‎های این سایت بدون کسب اجازه ممنوع می‎باشد.
Do not use any of the photos of this website without permission. E-mail: khatami_seyed[at]yahoo.com